پروژه طراحی، ساخت و نصب تیکنرهای با ته ریز خمیری


 

هدف پروژه، احداث تغلیظ کننده ها در میانه مسیر انتقال مواد باطله از کارخانه تغلیظ تا سد باطله از طریق تیکنرهای با ته ریز خمیری (Paste Thickening Plant) و تاسیسات وابسته به آن برای آبگیری از باطله، تولید ته ریز خمیری و بازیافت آب فرایند در مجتمع مس سرچشمه است.

فرآیند پروژه

تجهیزات پس از تغلیظ دوغاب باطله از حدود ۴۰% به ۶۰% مقداری از آب را جدا کرده و به سمت کارخانه باز گردانده و باطله تغلیظ شده را به سمت سد باطله رها می سازد، با این کار ضمن بازگشت بیشتر آب به کارخانه، میزان بازیافت آب به حداکثر می رسد و میزان هدر رفت آب در اثر تبخیر را بسیار کاهش می دهد. از سوی دیگر، با افزایش غلظت دوغاب باطله، شیب نشست مواد تندتر شده و در عمل حجم مفید مخزن سد برای انباشت مواد باطله افزایش می یابد.

دستاورد برای کشور

مهمترین دستاورد این پروژه، با توجه به اهمیت ملاحظات زیست محیطی و کمبود آب در کشور، بازیافت آب و ایجاد باطله در حد ته ریز خمیری است. این پروژه، اولین پروژه با تکنولوژی FLS است که در ایران در این زمینه ایجاد شده است و غلظت بالای ۶۰ درصد برای باطله، بیشترین میزان غلظت بدست آمده توسط یک تیکنر در مقیاس بالا در ایران بوده است و تاکنون نیز در پروژه دیگری تکرار نشده است

  • نام پروژه: پروژه طراحی، ساخت و نصب تیکنرهای با ته ریز خمیری
  • محصول: باطله ته ریز خمیری- بازیافت آب
  • وضعیت پروژه: در حال انجام
  • نوع پروژه: EPC
  • مکان پروژه: کرمان- سرچشمه
  • کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران
  • تکنولوگ-پیمانکار: کنسرسیوم کانی مس (ایران)، نیپک (ایران) و FL Smidth-Dorr Oliver Eimco (انگلستان)