بتن ریزی دیوار استوکپایل پروژه فاز ۳ تغلیظ مس سونگون

بتن ریزی دیوار استوکپایل پروژه فاز ۳ تغلیظ مس سونگون

انجام بیش از۱/۵ میلیون متر مکعب خاک بر داری و حدود ۲۵۰۰۰ متر مکعب بتن ریزی پروژه احداث کارخانه فاز ۳ تغلیظ مس سونگون از شروع پروژه تا کنون

Previous
Next