آگهي مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع ” عملیات نیلینگ و شاتکریت پله های PLS پروژه هیپ لیچینگ مجتمع مس سونگون” شماره مناقصه C35-T-1403-92

دریافت فایل مناقصه لینک مناقصه در ایران تندر