پروژه تیکنرهای با ته ریز خمیری مس فلز رنگین


شرح کامل پروژه

این پروژه مشتمل بر انجام کار پایلوت و پس از آن طراحی و مهندسی، تدارکات، نصب و راه اندازی یک عدد تیکنر با ته ریزی خمیری در مجتمع مس فلز رنگین می باشد که روزانه ۲۰۰۰ تن باطله را تغلیظ و به سد رسوب گیر منتقل می نماید. باطله مربوطه تا حد ۶۰ % غلیظ شده که ضمن دستیابی به میزان آبگیری مناسب، مقدار کمتری دوغاب به سد باطله منتقل و در مصرف آب فرآیند صرفه جویی خواهد شد.

فرآیند پروژه

مهمترین مضمون فرایندی این پروژه، افزایش غلظت باطله آبگیری شده خارج شده از تیکنرهای اولیه کارخانه تغلیظ مس فلز رنگین بوده است و بدین ترتیب و با اجرای آن غلظت کیک آبگیری شده از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. با این افزایش غلظت، میزان مصرف آب کلی کارخانه ۲۰ درصد کاهش یافت.

دستاورد برای کشور

مهمترین دستاورد پروژه، بازیافت هر چه بیشتر آب در منطقه و تولید کیک باطله با غلظت بالای ۶۰ درصد بوده است. ضمناً اجرای این پروژه از آن جهت بیشتر اهمیت دارد که با توجه به منطقه قرار گیری پروژه در ارتفاع بالا و امکان دستیابی مشکل به منابع آب، مزایای اقتصادی پروژه مورد توجه بود که با اجرای این پروژه و هدر رفت کمتر آب از لحاظ پارامترهای اقتصادی نیز به کارخانه کمک شایانی گردید.

 

  • نام پروژه: پروژه تیکنرهای با ته ریز خمیری مس فلز رنگین
  • محصول: باطله ته ریز خمیری- بازیافت آب
  • حوزه تخصصی: مس
  • نوع پروژه: EPC
  • مکان پروژه: کرمان- شهربابک
  • کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران