پروژه توسعه شبکه فشار متوسط کابلی مجتمع مس سرچشمه


شرح کامل پروژه

هدف از اجرای این پروژه، توسعه شبکه کابلی ۲۰ کیلو ولت شامل تامین برق تصفیه خانه و تامین برق سد آبگیر بوده و روش اجرای پروژه شامل دو بخش کارهای ساختمانی و کابل کشی است.

 

فرآیند پروژه

اجرای کابل کشی محوطه معدن مس سرچشمه از حد فاصل جبهه شرقی معدن مس سرچشمه تا انبار کنسانتره و تامین کلیه متعلقات و تجهیزات لازم برای آن بوده است.

 

دستاورد برای کشور

با اجرای این پروژه و کابل کشی و انتقال برق به محوطه اصلی معدن مس سرچشمه، امکان استفاده از شاول های برقی در این معدن مهیا گشته و به فرایند تولید معدن کمک شایانی نموده است. علاوه بر آن، با توزیع برق در سطح محوطه معدن مس سرچشمه، روشنایی محیط را بهبود بخشیده و تجهیزات برقی سیار در محوطه امکان تردد پیدا نمودند.

  • نام پروژه: پروژه توسعه شبکه فشار متوسط کابلی مجتمع مس سرچشمه
  • محصول: -
  • وضعیت پروژه: در حال انجام
  • نوع پروژه: EPC
  • مکان پروژه: کرمان- سرچشمه
  • کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران
  • تکنولوگ-پیمانکار: کانی مس (ایران)