نوسازی پست های معدنی (E17)


شرح کامل پروژه

هدف پروژه، نوسازی و بازسازی پست های برق معدنی، سوئیچ باکس ها و سوئیچگیرهای آب برگشتی ناحیه ۷۵ (شامل سکسیونرهای گازی و بریکر ورودی، ترانسفورماتور و سوئیچگیر ایندور ۶٫۹ کیلو ولت) به همراه سوئیچگیرهای ۲۰ کیلو ولت GIS و سوئیچگیر فشار ضعیف ایستگاه ۳ آب برگشتی سد رسوب گیر مجتمع مس سرچشمه است

  • نام پروژه: نوسازی پست های معدنی (E17)
  • محصول: -
  • وضعیت پروژه: در حال انجام
  • نوع پروژه: EPC
  • مکان پروژه: کرمان- سرچشمه
  • کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران
  • تکنولوگ-پیمانکار: Synergy (کانادا)-کانی مس (ایران)