احداث کارخانه تیکنرهای خمیری و ساختمان های جانبی پروژه دره زار


احداث کارخانه تیکنرهای خمیری و ساختمان های جانبی پروژه دره زار

شرح پروژه

هدف احداث ۶ دستگاه تیکنر خمیری جهت آبگیری باطله کارخانه تغلیظ دره زار به همراه ساختمان های جانبی و پمپ خانه آب برگشتی و دو مخزن ذخیره ۵۵۰۰ متر مکعبی آب است.

فرآیند پروژه

مهندسی کارگاهی، تأمین، تدارکات و ساخت تجهیزات، بازرسی، حمل و ترخیص و تحویل تجهیزات به سایت، عملیات سیویل، نصب تجهیزات و پیش راه اندازی، راه اندازی و آزمایشات عملکردی کارخانه، تأمین مواد پرکننده اولیه، مواد مصرفی، یدکی، فرسایشی، آموزش پرسنل و ارائه خدمات بهره برداری ۶ ماهه

دستاوردهای پروژه

مهمترین دستاورد این پروژه، با توجه به اهمیت ملاحظات زیست محیطی و کمبود آب در کشور، بازیافت آب و ایجاد باطله در حد ته ریز خمیری است

.
Previous
Next
  • نام پروژه: احداث کارخانه تیکنرهای خمیری و ساختمان های جانبی پروژه دره زار
  • محصول: آب صنعتی
  • وضعیت پروژه: در حال انجام
  • نوع پروژه: PC
  • مکان پروژه: کرمان - سرچشمه
  • کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران
  • تکنولوگ-پیمانکار: کانی مس