اجراي خط لوله جديد ۴۸ اینچ انتقال باطله مجتمع مس سرچشمه


اجراي خط لوله جديد ۴۸ اینچ انتقال باطله مجتمع مس سرچشمه

شرح پروژه

پروژه احداث خط لوله ۴۸ اینچ جدید انتقال باطله و افزایش ظرفیت مقسم شماره ۲ و کلیه اقدامات وابسته در مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC

 

فرآیند پروژه

اجرای عملیات احداث خط لوله ۴۸ اینچ جدید و انتقال باطله و افزایش ظرفیت مقسم شماره ۲ و کلیه اقدامات وابسته در مجتمع مس سرچشمه

 

دستاوردهای پروژه

انتقال باطله از دره زار به خط لوله ۴۸ اینچ

 
Previous
Next
  • نام پروژه: اجراي خط لوله جديد 48 اینچ انتقال باطله مجتمع مس سرچشمه
  • محصول: اجراي خط لوله جديد 48 اینچ و انتقال باطله مجتمع مس سرچشمه حدفاصل Drop Box C تا مقسم شماره 2
  • وضعیت پروژه: در حال انجام
  • نوع پروژه: EPC
  • مکان پروژه: کرمان - سرچشمه
  • کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران
  • تکنولوگ-پیمانکار: RBL-REI( فرانسه)- کانی مس