گواهینامه ها

رتبه صلاحیت پیمانکاری

رتبه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور

• پایه 1 رشته صنعت و معدن
• پایه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات
• پایه 2 پیمانکاری در رشته ساختمان و ابنیه
• پایه 5 پیمانکاری در رشته راه و ترابری

رتبه صلاحیت اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت

رتبه صلاحیت اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت

• رسته صنعت و معدن نوع 2

رتبه صلاحیت خدمات مشاوره

رتبه صلاحیت خدمات مشاوره

• پایه 1 تخصص کانه آرایی و فرآوری مواد
• پایه 2 تخصص صنایع فلزات اساسی (نورد، ذوب و ریخته گری) و ماشین

گواهینامه صلاحیت ایمنی

گواهینامه صلاحیت ایمنی

جایزه تعالی منابع انسانی ایران

گواهینامه تعالی در دهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی ایران

تقدیر نامه از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسیر

تقدیر نامه از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسیر جهت اعتلای تولید، خدمات سیستمی امنیتی و حفاظتی

فهرست