چشم انداز

شرکت کانی مس، شرکتی است دانش محور و ارزش‌آفرین که در خلق و ایجاد فضاهای پایدار کسب و کار در صنایع مستعد و مورد هدف، پیشگام است و سرآمدی در اجرای کامل پروژه های صنعتی و معدنی در سطح کشور و منطقه و همچنین تبدیل شدن به برندی درخشان در این زمینه را از آرمان های برنامه راهبردی ده ساله خود می‌داند.

فهرست