پیام دکتر حق شناس مدیر عامل شرکت کانی مس به مناسبت روز جهانی کارگر

پیام دکتر حق شناس مدیر عامل شرکت کانی مس به مناسبت روز جهانی کارگر

 

کارگران نیروی محرکه و بازوی توانمند کالبد جامعه هستند که چرخ توسعه اقتصادی و صنعتی به واسطه تلاش و همت آنان به حرکت در می آید. دوازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کار و کارگر فرصتی مغتنم است تا از این قشر زحمت کش به خصوص پرسنل و کارگران خدوم شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس تقدیر و تشکر نموده و دست یکایک این عزیزان را به گرمی بفشارم و آرزوی روزگاری پر مهر و خوش برای همکارانم داشته باشم.

                              حسنعلی حق شناس