پروژه های در حال اجرای کانی مس توسط مجتمع فناوران صنعت بردسیر

پروژه های در حال اجرای کانی مس توسط مجتمع فناوران صنعت بردسیر

مجتمع فناوران صنعت بردسیر یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت کانی مس می باشد. این مجتمع در حال حاضر مشغول ساخت سازه های فلزی مربوط به پروژه های تیکنر های خمیری دره زار و سنگ شکن سرچشمه به وزن مجموع ۱۵۰۰ تن می باشد.