پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی باغین

محصول: انرژی برق

صنعت: نیرو

حوزه تخصصی: انرژی

تاریخ خاتمه پروژه: اردیبهشت 1388

نوع پروژه: C

استان یا شهر پروژه: کرمان-باغین

کارفرما: شرکت نصب نیرو

تکنولوگ-پیمانکار: آلفاصنعت البرز (ایران)- کانی مس (ایران)

شرح کامل پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان دارای هشت واحد گازی به صورت ترکیبی از شش واحد گازی به اضافه دو واحد گازی توسعه‌ای ۴ واحد بخار است.

فرآیند پروژه

شرکت کانی مس پیمانکار اجرای عملیات نصب، جوشکاری و تست 4 واحد داکت های خروج گاز از توربین های گازی به کندانسور هوای نیروگاه حرارتی در نیروگاه سیکل ترکیبی باغین بوده است.

فهرست