پروژه توسعه شبکه فشار متوسط کابلی مجتمع مس سرچشمه

محصول: _

صنعت: مس

حوزه تخصصی: انرژی

تاریخ خاتمه پروژه: اردیبهشت 1388

نوع پروژه: EPC

استان یا شهر پروژه: کرمان- سرچشمه

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

تکنولوگ-پیمانکار: کانی مس (ایران)

شرح کامل پروژه

هدف از اجرای این پروژه، توسعه شبکه کابلی 20 کیلو ولت شامل تامین برق تصفیه خانه و تامین برق سد آبگیر بوده و روش اجرای پروژه شامل دو بخش کارهای ساختمانی و کابل کشی است.

فرآیند پروژه

اجرای کابل کشی محوطه معدن مس سرچشمه از حد فاصل جبهه شرقی معدن مس سرچشمه تا انبار کنسانتره و تامین کلیه متعلقات و تجهیزات لازم برای آن بوده است.

دستاورد برای کشور

با اجرای این پروژه و کابل کشی و انتقال برق به محوطه اصلی معدن مس سرچشمه، امکان استفاده از شاول های برقی در این معدن مهیا گشته و به فرایند تولید معدن کمک شایانی نموده است. علاوه بر آن، با توزیع برق در سطح محوطه معدن مس سرچشمه، روشنایی محیط را بهبود بخشیده و تجهیزات برقی سیار در محوطه امکان تردد پیدا نمودند.

فهرست