پروژه احداث کارخانجات فاز ۲ و ۳ توسعه تغلیظ مس میدوک

پروژه احداث کارخانجات فاز ۲ و ۳ توسعه تغلیظ مس میدوک

پروژه تغلیظ فاز ۲ و ۳ میدوک با ظرفیتهای خوراک ورودی ۷ میلیون و ۱۶ میلیون تن در سال
اتمام نصب اسکلت فلزی سالن اصلی، اجرای فونداسیون های Sag Mill و Ball Mill، شروع نصب Ball Mill در فاز ۲ ، و اتمام خاکبرداری فونداسیون های فاز ۲ از مهمترین اقدامات انجام شده این پروژه می باشد. همچنین قابل ذکر است که در حال حاضر، فاز ۲ دارای پیشرفت ۵۰ درصدی و فاز ۳ دارای پیشرفت ۱۰ درصدی در عملیات اجرایی می باشند.