نیرو

تامین انرژی یکی از ارکان توسعه ­ای کشور است که باعث پویایی صنعت و جامعه است.
شرکت کانی مس با اجرای بخش کوچکی از پروژه­ های این صنعت، در تلاش است با افزایش دانش، به کارگیری متخصصان و کسب تجربه، در آینده گام­ های موثرتری بردارد.

فهرست