نوسازی پست های معدنی (E17)

محصول: _

صنعت: مس

حوزه تخصصی: انرژی

تاریخ خاتمه پروژه: اسفند 1396

نوع پروژه: EPC

استان یا شهر پروژه: کرمان- سرچشمه

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

تکنولوگ-پیمانکار: Synergy (کانادا)-کانی مس (ایران)

شرح کامل پروژه

هدف پروژه، نوسازی و بازسازی پست های برق معدنی، سوئیچ باکس ها و سوئیچگیرهای آب برگشتی ناحیه 75 (شامل سکسیونرهای گازی و بریکر ورودی، ترانسفورماتور و سوئیچگیر ایندور 6.9 کیلو ولت) به همراه سوئیچگیرهای 20 کیلو ولت GIS و سوئیچگیر فشار ضعیف ایستگاه 3 آب برگشتی سد رسوب گیر مجتمع مس سرچشمه است.

فهرست