مناقصه عمومی اجراي تاسیسات مکانیکی،برقی و معماري ساختمان هاي نیمه صنعتی کارخانه تغلیظ فاز سه مجتمع مس سونگون

دریافت فایل مناقصه لینک مناقصه در ایران تندر تاریخ شروع مناقصه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تاریخ پایان مناقصه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱