مس

از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور، توجه به بخش صنعت و معدن است. کشور ایران در بخش صنایع معدنی از جمله صنعت مس از پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه برخوردار است. توسعه صنعت مس منجر به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال می­ گردد. لذا شرکت کانی مس همواره در تلاش بوده است تا با ورود و پایداری در این صنعت، گام‌های موثری در انجام پروژه‌های صنعت مس بردارد.
شرکت کانی مس به پشتوانه نیروهای توانمند و متخصص، سابقه اجرای پروژه ­های متعددی را در صنعت مس دارد. این شرکت در طی سال ­ها، با همکاری شرکت­ های داخلی و خارجی معتبر، به تجارب مفیدی در پیاده سازی پروژه ­های این صنعت دست یافته است و آمادگی پیاده سازی پروژه­ ها شامل طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و بهره برداری را دارد.

فهرست