مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال ۱۴۰۲ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال ۱۴۰۲ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس

امروز دوشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳ ، مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور نمایندگان سهامداران ، مدیرعامل ، اعضاء هیئت مدیره ، معاونین و مدیران شرکت کانی مس در محل دفتر مرکزی این شرکت در حال برگزاری می باشد .

Previous
Next