مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس امروز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، نمایندگان سهامداران، معاونین و مدیران شرکت کانی مس در محل دفتر مرکزی این شرکت برگزار گردید.
Previous
Next