مجتمع فناوران صنعت بردسیر در روز پنجشنبه 22 دی ماه1401 میزبان مدیرعامل شرکت کانی مس، دکتر حق شناس بود.

دکتر حق شناس مدیر عامل شرکت کانی مس و هیئت همراه، روز پنجشنبه 22 دی ماه 1401 از مجتمع فناوران بردسیر بازدید کردند.
در این بازدید، ابتدا مهندس فخرآبادی مدیرعامل مجتمع ضمن ابراز خیر مقدم و تشکر از حضور مدیران در این مجموعه، گزارشی از آخرین وضعیت و پتانسیل های موجود در این کارخانه را خدمت مدیر عامل ارائه نمودند.
سپس دکتر حق شناس اذعان داشتند، با اتخاذ راهکارهای مناسب،نسبت به عملیاتی شدن توسعه این مجموعه و تولیدات آن در آینده نزدیک اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.
ایشان تصریح کرد: با رفع مشکالات و مسائل مربوط به طرح توسعه این مجموعه می توان شاهد پیشرفت و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات این مجتمع بود.
همچنین دکتر حق شناس ضمن تشکر و قدردانی از زحمات تمامی پرسنل زحمت کش این مجموعه، بر رفع مشکلات اقتصادی این واحد تولیدی تاکید نمودند.

 

فهرست