عملیات خاکبرداری پروژه احداث کارخانه تغلیظ ۲ میدوک

عملیات خاکبرداری پروژه احداث کارخانه تغلیظ ۲ میدوک

عملیات خاکبرداری پروژه احداث کارخانه تغلیظ ۲ میدوک
کارخانه ی تغلیظ فاز ۲ میدوک از مهمترین طرح های توسعه مجتمع مس شهربابک و از پروژه های در حال انجام شرکت کانی مس می باشد که عملیات خاکبرداری و آماده سازی محل احداث، در سرمای زمستان به صورت بی وقفه و با تمام توان در حال انجام است