حضور شرکت کانی مس در نمایشگاه ایران کان مین۲۰۲۳

حضور شرکت کانی مس در نمایشگاه ایران کان مین۲۰۲۳

حضور شرکت کانی مس در هفدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راه سازی و صنایع وابسته.
۱۳ لغایت۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه بین المللی تهران، سالن شماره ۶
.