حضور شرکت کانی مس در دوازدهمین دوره نمایشگاه ماینکس

حضور شرکت کانی مس در دوازدهمین دوره نمایشگاه ماینکس

حضور شرکت کانی مس در دوازدهمین دوره نمایشگاه ماینکس
حضور شرکت کانی مس در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران.
۱۲ لغایت ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۲
مصلی امام خمینی (ره)، سالن شبستان ، غرفه B10