اطلاعات تماس

شما میتوانید در صورت نیاز برای ارتباط با شرکت کانی مس، از اطلاعات زیر استفاده نمایید

آدرس

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه ششم، پلاک ۳۲

دفتر کرمان: خیابان استقلال، انتهای کوچه شماره ۲، پلاک ۵۷ و ۵۹