احداث کارخانه تیکنرهای خمیری و ساختمان های جانبی پروژه دره زار

محصول: آب صنعتی

حوزه تخصصی: آب و بازیافت

وضعیت پروژه: در حال انجام

نوع پروژه: PC

استان یا شهر پروژه: کرمان - سرچشمه

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

تکنولوگ-پیمانکار:شرکت کانی مس

شرح پروژه

هدف احداث 6 دستگاه تیکنر خمیری جهت آبگیری باطله کارخانه تغلیظ دره زار به همراه ساختمان های جانبی و پمپ خانه آب برگشتی و دو مخزن ذخیره 5500 متر مکعبی آب است.

فرآیند پروژه

مهندسی کارگاهی، تأمین، تدارکات و ساخت تجهیزات، بازرسی، حمل و ترخیص و تحویل تجهیزات به سایت، عملیات سیویل، نصب تجهیزات و پیش راه اندازی، راه اندازی و آزمایشات عملکردی کارخانه، تأمین مواد پرکننده اولیه، مواد مصرفی، یدکی، فرسایشی، آموزش پرسنل و ارائه خدمات بهره برداری 6 ماهه

دستاوردهای پروژه

مهمترین دستاورد این پروژه، با توجه به اهمیت ملاحظات زیست محیطی و کمبود آب در کشور، بازیافت آب و ایجاد باطله در حد ته ریز خمیری است.

فهرست