تبریک به مناسبت پیروزی در مناقصات

تبریک به مناسبت پیروزی در مناقصات

ضمن عرض تبریک به خانواده بزرگ کانی مس بابت پیروزی در مناقصات:

-طراحى و نظارت بر اجرا و بهره برداری كارخانه مفتول بكسل پارس

-خدمات فنى و مهندسى پايه، پروژه فاز سوم توسعه و تغليظ مجتمع مس سرچشمه

برای تمامی همکاران آرزوی توفیق و سربلندی داریم.

Click Here