برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کانی مس

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کانی مس

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کانی مس
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ با حضور مدیر عامل، اعضاء هیئت مدیره، نمایندگان سهامداران،معاونین و مدیران این مجموعه در محل دفتر مرکزی شرکت کانی مس برگزار شد

Previous
Next