برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کانی مس

 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس دوشنبه 7 شهریور 1401 با حضور مدیر عامل، اعضاء هیئت مدیره، نمایندگان سهامداران،معاونین و مدیران این مجموعه در محل دفتر مرکزی شرکت کانی مس برگزار شد.

فهرست