بازدید مدیر عامل شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس از مجتمع دانش بنیان فناوران صنعت بردسیر

بازدید مدیر عامل شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس از مجتمع دانش بنیان فناوران صنعت بردسیر

عصر روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه دکتر حق شناس به همراه هیئت همراه از این مجموعه بازدید کردند . در این دیدار دکتر حق شناس از زحمات شبانه روزی کلیه پرسنل این مجتمع تقدیر و تشکر به عمل آورد، و در راستای کمک به انجام بهتر پروژه های در حال اجراء شرکت کانی مس توسط این مجموعه، قول همکاری و مساعدت دادند.

Previous
Next