بازدید جناب آقای دکتر حق شناس از پروژه لیچینگ سونگون

بازدید جناب آقای دکتر حق شناس از پروژه لیچینگ سونگون

بازدید جناب آقای دکتر حق شناس از پروژه لیچینگ سونگون
جناب آقای دکتر حق شناس مدیر عامل محترم شرکت کانی مس ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ در شرایط نامساعد جوی و بارش برف سنگین از پروژه لیچنگ سونگون بازدید نمودند.

Previous
Next