بازدید جناب آقای دکتر حق شناس از پروژه لیچینگ سونگون

جناب آقای دکتر حق شناس مدیر عامل محترم شرکت کانی مس 19 بهمن 1401 در شرایط نامساعد جوی و بارش برف سنگین از پروژه لیچنگ سونگون بازدید نمودند.

فهرست