بازدید آقای دکتر مدرس خیابانی و  آقای دکتر حق شناس از پروژه احداث فاز ۲ کارخانه آهک اهر

بازدید آقای دکتر مدرس خیابانی و آقای دکتر حق شناس از پروژه احداث فاز ۲ کارخانه آهک اهر

۲۹خرداد ۱۴۰۳، بازدید آقای دکتر مدرس خیابانی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران و آقای دکتر حق شناس مدیر عامل شرکت کانی مس از پروژه احداث  فاز ۲ کارخانه آهک اهر

Previous
Next