بازدید آقای دکتر حق شناس و دکتر اشجع از پروژه های تغلیظ سونگون و آهک اهر

بازدید آقای دکتر حق شناس و دکتر اشجع از پروژه های تغلیظ سونگون و آهک اهر

اول خرداد ۱۴۰۳، بازدید دکتر حق شناس مدیر عامل شرکت کانی مس و دکتر اشجع مدیر عامل شرکت متمم از پروژه احداث کارخانه فاز  3 تغلیظ مس سونگون و پروژه احداث کارخانه فاز ۲ آهک اَهر همچنین حضور در جلسه مشترک با ارکان پروژه.

Previous
Next