بازدید آقای دکتر حق شناس و دکتر اشجع از پروژه  تغلیظ میدوک

بازدید آقای دکتر حق شناس و دکتر اشجع از پروژه تغلیظ میدوک

ششم خرداد ۱۴۰۳، بازدید دکتر حق شناس مدیر عامل شرکت کانی مس و دکتر اشجع مدیر عامل شرکت متمم از پروژه احداث کارخانه فاز ۲ و ۳ تغلیظ میدوک و همچنین حضور در جلسه مشترک با ارکان پروژه.

Previous
Next