اصلاحیه آگهي شماره ۳۹۹۳۸۰۴ شماره مناقصه C56-T-1403-99

 پیرو آگهی شماره ۳۹۹۳۸۰۴ مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۳ بدینوسیله اسناد اصلاحی جدید با موضوع ” احداث تونل نوار نقاله  overland شماره ۳  (بصورت EPC)  و عملیات خاکی پروژه سنگ شکن جدید مجتمع مس سرچشمه“ پیوست می‌گردد. لذا از شركت‌هاي مرتبط دعوت به عمل مي­آيد جهت دريافت اسناد اقدام و نسبت به ارسال پاكات “الف و ب و ج” به صورت مجزا از هم، حداكثر تا  ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ به آدرس تهران – خیابان احمد قصیر (بخارست)-کوچه دوم(پژوهشگاه)- پلاک ۱۳- دبیرخانه کمیسیون معاملات، اقدام فرمايند. 

دریافت فایل مناقصه لینک مناقصه در ایران تندر