بازدید جناب آقای دکتر رستمی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران و هیئت همراه از مجتمع فن آوران بردسیر

بازدید جناب آقای دکتر رستمی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران و هیئت همراه از مجتمع فن آوران بردسیر

بازدید جناب آقای دکتر رستمی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران و هیئت همراه از مجتمع فن آوران بردسیر

امروز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ جناب آقای دکتر رستمی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران، دکتر هدایت رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، جناب آقای دکتر حسن پور نماینده محترم سیرجان و بردسیر به همراه امام جمعه محترم بردسیر، معاون فرماندار، بخشدار مرکزی، رییس اداره صمت بردسیر از مجتمع فن آوران صنعت بردسیر بازدید نمودند.

 

Previous
Next