ارزش‌های کلیدی سازمان

  • توسعه فرهنگ كار، کوشش و دانش پذيری
  • تاکید و توجه بر سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
  • جلب اعتماد مشتریان از طریق ارایه خدمات ارزشمند
  • تصمیم‌گیری منعطف و متناسب با زمان در جهت تامین منافع كليه ذينفعان شرکت با ارتقا و حفظ کیفیت خدمات
  • مثبت انديشی، تحول پذيری، اعتماد به کارکنان و اخلاق مداری در رفتار سازمانی

از ارزش‌های کلیدی سازمان است که تمامی کارکنان و مدیران شرکت، خود را موظف به رعایت آن برای رسیدن به اهداف مشترک سازمانی می‌دانند.

فهرست