احداث کارخانه لیچینگ سونگون

محصول: مس كاتدی

صنعت: مس

حوزه تخصصی: مس

وضعیت پروژه: در حال انجام

نوع پروژه: EPC

استان یا شهر پروژه: آذربايجان شرقی-ورزقان-مجتمع مس سونگون

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

تکنولوگ-پیمانکار: کانی مس (ایران)

شرح کامل پروژه

هدف پروژه، احداث کارخاته پروژه هیپ لیچینگ در مجتمع مس سونگون به ظرفيت توليد پايدار 3000 تن مس کاتدی در سال می باشد.

فرآیند پروژه

هدف تبدیل سنگ‌های کم‌عیار معدن با استفاده از روش‌های اقتصادی به مس کاتد ۹۹/۹۹ درصد است. تکنولوژی مورد نظر در این طرح استفاده از روش اسید شویی می باشد که ظرفیت خوراک طرح، سالانه ۲ میلیون تن سنگ معدنی با عیار 0.31‌ درصد خواهد بود و میزان تولید سالانه 3000 تن مس کاتد ۹۹/۹۹ می باشد که با گذشت زمان، امکان افزایش تولید وجود دارد.

دستاوردهای پروژه 

مهمترین دستاورد این پروژه، علاوه بر تولید 3000 تن مس کاتدی در سال از خاک های کم عیار منطقه سونگون، منجر به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در منطقه می گردد. همچنین یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای پروژه، رفع معضل باطله های معدن مس سونگون می باشد که با اجرای این پروژه به افزایش تولید مس کاتد می انجامد.

فهرست