احداث سنگ شکن جدید در معدن مس سرچشمه

محصول: خردایش سنگ معدن با سرعت 7000 تن در ساعت

حوزه تخصصی: مس

وضعیت پروژه: در حال انجام

نوع پروژه: EPC

استان یا شهر پروژه: کرمان - سرچشمه

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

تکنولوگ-پیمانکار:RBL-REI( فرانسه)- کانی مس

شرح پروژه

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و نصب، راه اندازی، تست و تحویل سنگ شکن جدید با ظرفیت 7000 تن در ساعت و کانوایر شماره 3

فرآیند پروژه

سنگ های معدنی توسط دامپ تراک ها در سنگ شکن تخلیه شده و بعد از تخلیه روی اپرون فیدر، و سپس کانوایر فدا شونده و سپس کانوایر موجود (کانوایر شماره 2) و کانوایر جدید (کانوایر شماره 3) وارد دپوی کارخانه تغلیظ می گردد.

دستاوردهای پروژه

افزایش ظرفیت تولید معدن مس سرچشمه و همچنین نوسازی سیستم موجود قدیمی

فهرست