آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای “اجرای عملیات پایدارسازی و تحکیم شیروانی و ترانشه‌های ناحیه غیر صنعتی Zone A و ترانشه های پرتال خروجی تونل و ترانشه های دور استوک پایل” پروژه تغلیظ فاز سه مجتمع مس سونگون شماره مناقصه C60-T-1403-104

شركت خدمات فني و مهندسي صنايع و معادن
كاني مس در نظر دارد اجرای عملیات پایدارسازی و تحکیم شیروانی و ترانشه‌های ناحیه غیر صنعتی Zone A و ترانشه های پرتال خروجی تونل وترانشه های دور استوک پایل پروژه تغلیظ فاز سه مجتمع مس سونگون را به شرکت واجد صلاحیت واگذار نمايد. لذا از شركت‌ها‌ی مرتبط دعوت به عمل مي­آيد جهت دريافت اسناد اقدام و نسبت به ارسال پاكات “الف و ب
و ج” به صورت مجزا از هم، حداكثر تا  ساعت ۱۴ روز ‌شنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۳ به آدرس تهران– خیابان احمد قصیر (بخارست)-کوچه دوم(پژوهشگاه)- پلاک ۱۳- دبیرخانه کمیسیون معاملات، اقدام فرمايند

دریافت فایل مناقصه لینک مناقصه در ایران تندر